Privacy

❗ Wegens long-covid is Intensie helaas gesloten ❗

Algemeen

Wij (Steven de Brouwer en evt. toekomstige medewerkers of partners van Intensie) zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te voldoen aan de privacywet. In deze privacyverklaring informeren we u over privacyaspecten van onze diensten en website.
Door gebruik te maken van deze diensten en/of website, geeft u aan ons privacybeleid te hebben gelezen, hier aan mee te werken en te accepteren. Bij uw volgende sessie zult u gevraagd worden dit te bevestigen met een handtekening. Of u gebruikt dit formulier.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken, delen en bewaren, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt, hoe lang en wat we er aan doen om uw gegevens te beschermen.
Verder leest u wat u kunt doen als u nog vragen hebt of zich wilt afmelden.
Wij zullen niet meer gegevens bewaren, dan strikt noodzakelijk is.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers/ servers of die van derde partijen.
Wij zullen deze gegevens nooit aan derden verstrekken. Wel kan het zijn dat we uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen gebruiken tbv andere gerelateerde diensten.
Naast dat wij discreet omgaan met uw gegevens, eisen wij dat ook van u en vragen uw absolute discretie (in woord en beeld) naar anderen toe.

Wij registreren en bewaren van onze clienten mogelijk de volgende gegevens en leggen hierbij uit waarom:

  • naam, adres, woonplaats: ter identificatie van u als client en voor correspondentie via post
  • mobiele telefoonnummer, e-mailadres, facebookaccount: Om u te kunnen bereiken in het geval van bv last minute afmelding, het navragen na een behandeling hoe het met u is, of het maken van een afspraak
  • data van afspraken met summiere oneliner samenvatting en gegeven vergoeding: voor overzicht van wie we wanneer gezien hebben
  • verslagen van behandeling: ten behoeve van opleiding of cursus, mits hiervoor expliciet toestemming is gegeven per keer
  • e-mailberichten en overige communicatie : Om adequaat vragen te kunnen beantwoorden en situaties beter te kunnen begrijpen en beoordelen.

Als communicatiekanalen worden gebruikt:

  • e-mail (laptop, provider)
  • facebook (facebook.com)
  • whats-app (whatsapp.com)
  • telefoon en sms (telefoon, provider)

We verzamelen geen persoonlijke gegevens over bezoek aan de website (cookies), anders dan voor dat moment noodzakelijk om de site te laten werken.
We gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Bewaartermijn verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.
Indien u gedurende 5 jaar geen belangstelling heeft getoond, verwijderen wij uw gegevens.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer aangeboden kunnen worden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Recht van verzet
De privacywetgeving biedt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij ontvangen wel graag uw motivering, tenzij het gaat om bezwaar tegen direct marketing, dat kan zonder opgaaf van redenen.

Recht van gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere organisaties over te kunnen dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming
Voor alle verwerkingen die wij op uw voorafgaande toestemming hebben gebaseerd, kunt u op ieder moment besluiten uw toestemming in te trekken.

Klachtrecht
Wanneer u een klacht heeft over privacyschending door onze organisatie, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. U kunt daarvoor contact opnemen met .

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld zonder uw instemming. In voorkomend geval zullen wij u om toestemming vragen voor het doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze medewerkers en partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Aansprakelijkheid

Intensie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde. U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij horen graag of u een datalek vermoedt.

Social media

Door ons te volgen op social media (facebook, google, instagram, ...) of aldaar een bericht of review te plaatsen, accepteert u, dat u zelf verantwoordelijk bent voor het goedzetten van de betreffende privacy-settings van dat medium. Zo zijn uw facebook-reviews openbaar en wordt uw account zichtbaar gekoppeld aan Intensie.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid van misstanden die ontstaan zijn door uw gebruik van social media.
Wij zullen zelf niets over u plaatsen in de social media, wat herleidbaar is tot u, tenzij u daar expliciet toestemming voor gegeven hebt, of impliciet doordat u het zelf geplaatst heeft met verwijzing naar Intensie (zoals bv een review of een gastenboek-bericht).

Voor een optimale site-beleving zijn aan onze website plugins van derde partijen, zoals facebook, toegevoegd. Deze plugins gebruiken hun eigen cookies. U dient hier toestemming voor te geven middels in de
🍪 pop-up
.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw keuzes voor verwerking persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wilt u een verandering van uw keuze doorgeven, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Bij iedere mailing vindt u de mogelijkheid om via een link uzelf af te melden. Wij zijn u hier graag mee van dienst.

Disclaimer

Via onze website wordt informatie verstrekt over onze organisatie of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten. Deze voor iedereen toegankelijke informatie is nooit bedoeld voor concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie.
Verwijzingen naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Start een traject bij Intensie

Maak een afspraak

5-Feb-2019 19:36:04 - Anonymous ★★★★★
Heerlijke ontspanningsmassage zzzz....
x
Deze website gebruikt cookies... 🍪🍪🍪
Lekker!
This will be replaced by Javascript...